Muzikos naudotojams
ATLIKĖJAMS IR ĮRAŠŲ GAMINTOJAMS

Vykdome atlygio išmokėjimą už antrą 2016 m. pusmetį

2017.08.04

Jau atlikome paskirstymą ir šiuo metu vykdome atlygio išmokėjimąantrą 2016 m. pusmetį. Bendra paskirstyta suma – 2 954 539 Eur. Tai per 2016 m. antrą pusmetį surinktas atlyginimas už muzikos panaudojimą viešose erdvėse, radijuje ir televizijoje bei kompensacinis tuščios laikmenos atlyginimas už visus 2016 metus (suma – 832 681 Eur). Bendrą paskirstytą 2 954 539 Eur sumą šiuo metu išmokame daugiau nei 60 tūkst. Lietuvos ir viso pasaulio dainininkų, muzikantų, aktorių ir muzikos leidėjų. Visi jie sudaro plačią, visą pasaulį apjungiančią kūrybingų žmonių bendruomenę vardu AGATA.

Jei esate AGATA narys, detalią informaciją apie Jums priskaičiuotą atlygį nesunkiai rasite prisijungę prie sistemos Mano AGATA arba portalo PAKARTOT.LT (meniu „Mano parinktys“ pasirinkę „Nario įrankiai“ ir tuomet „Mano AGATA“). Prisijungę galėsite matyti išklotinę, kuri padės suprasti kada ir kur buvo panaudoti Jūsų darbai bei kiek pinigų už juos surinkome. Beje, pačių pinigų ieškokite savo banko sąskaitoje, kurią esate užregistravę AGATA-oje.

Palyginus su 2015 m. antro pusmečio paskirstymu, šiemet bendras atlyginimas išaugo 20 procentų. Tokiam ženkliam pokyčiui įtakos turėjo AGATA visuotinio narių susirinkimo metu priimtas sprendimas dėl nepaskirstomų sumų perskirstymo. Tai dar kartą įrodo, kad kiekvieno AGATA nario dalyvavimas bei balsas visuotinio narių susirinkimo metu nusprendžia Jūsų pačių gerovę.

Taip pat pranešame, kad 2016 m. antrą pusmetį Jūs aktyviai registravote naujus albumus. Per šį laikotarpį buvo užregistruoti 49 albumai ir jiems paskirstyta 31 270 Eur suma, t.y. vidutiniškai apie 638 Eur už vieną albumą. Matome, kad atlygis už išleistus naujus albumus tapo visiems žinoma ir suprantama AGATA paskirstymo dalimi, tad kviečiame ir toliau taip aktyviai registruoti naujus savo darbus.

Beje, nepamirškite, kad AGATA atlygis paskirstomas bei mokamas du kartus per metus: sausio mėnesį – už praėjusių metų pirmą pusmetį (01.01-06.30) ir liepos mėnesį – už antrą praėjusių metų pusmetį (07.01-12.31) bei tuščios laikmenos atlygį už visus metus. Primename, kad sausio mėnesį už 2016 m. I pusmetį buvo paskirstyti 826 659 Eur,  liepos mėn. už 2016 metų II pusmetį – 2 954 539 Eur.

3 781 198 Eur – tiek AGATA paskirstė Lietuvos ir viso pasaulio dainininkams, muzikantams, aktoriams ir muzikos leidėjams už 2016 metus.

Visos naujienos