Kas yra AGATA?

Ne pelno organizacija

Vienijanti atlikėjus (muzikantus, aktorius) bei muzikos leidėjus ir besirūpinanti jų teisių įgyvendinimu Lietuvoje nuo 1999 metų.

Organizacija, kuri rūpinasi

Atlikėjų teisių įgyvendinimu Lietuvoje, aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime ir vykdo visuomenės švietimo veiklą intelektinės nuosavybės teisės srityje.
 

Informacijos centras

Čia AGATA nariams suteiksime visas AGATA paslaugas vienoje vietoje: AGATA narystės, teisinių konsultacijų, mokesčių informacijos, projektinio finansavimo galimybių, tarptautinių muzikos platformų ir kita. DAUGIAU >>>

Kaip veikia AGATA?

Aukščiausias AGATA valdymo organas yra Visuotinis narių surinkimas, kuriame balsuoti gali visi AGATA nariai.

Visuotiniame narių susirinkime ketverių metų kadencijai išrenkama AGATA Taryba, kurią sudaro 5 atlikėjų ir 5 fonogramų gamintojų atstovai. Taryba priima svarbiausius asociacijos veiklos sprendimus, formuoja AGATA veiklos prioritetus.