Teisinė informacija

 

AGATA TARYBA:

FONOGRAMŲ GAMINTOJŲ ATSTOVAI  ATLIKĖJŲ ATSTOVAI
Rasa Bubulytė Jurgita Šeduikytė – Bareikienė
Antanas Fokas („Sutaras“) Kristijonas Bartoševičius
Rima Kernagienė („Vytauto Kernagio fondas“) Vytautas Bikus
Romualdas Michailovskis („Vilnius arts“) Domantas Razauskas (pirmininkas)
Rokas Radzevičius („Via Artis“) Vytautas Rumšas jaunesnysis

ES TEISĖS AKTAI

TARPTAUTINĖS TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai

AGATA VIDAUS DOKUMENTAI

VEIKLOS ATASKAITOS