Teisinė informacija

AGATA TARYBA:

FONOGRAMŲ GAMINTOJŲ ATSTOVAI  ATLIKĖJŲ ATSTOVAI
Rasa Bubulytė Gabrielė Vilkickytė
Ilona Balsytė (VŠĮ „Vilniaus Keistuolių teatras“) Vytautas Bikus
Justinas Čekuolis (UAB „Muzikos herojai“) Juozas Martinkėnas
Romualdas Michailovskis (VŠĮ „Vilnius arts“) Domantas Razauskas
Kaisu Pulli (Sony Music Enterntainment) Vytautas Rumšas jaunesnysis

ES TEISĖS AKTAI

TARPTAUTINĖS TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai

AGATA VIDAUS DOKUMENTAI

VEIKLOS ATASKAITOS