Teisinė informacija

AGATA TARYBA:

FONOGRAMŲ GAMINTOJŲ ATSTOVAI  ATLIKĖJŲ ATSTOVAI
Rasa Bubulytė Jurgita Šeduikytė – Bareikienė
Antanas Fokas („Sutaras“) Kristijonas Bartoševičius
(atsistatydino 2020-11-13)
Rima Kernagienė („Vytauto Kernagio fondas“) Vytautas Bikus
Romualdas Michailovskis („Vilnius arts“) Domantas Razauskas (pirmininkas)
Rokas Radzevičius („Via Artis“)
(atsistatydino 2020-11-16)
Vytautas Rumšas jaunesnysis

ES TEISĖS AKTAI

TARPTAUTINĖS TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai

AGATA VIDAUS DOKUMENTAI

VEIKLOS ATASKAITOS