Teisinė informacija

AGATA TARYBA:

FONOGRAMŲ GAMINTOJŲ ATSTOVAI  ATLIKĖJŲ ATSTOVAI
Rasa Bubulytė Jurgita Šeduikytė – Bareikienė
Antanas Fokas („Sutaras“) Vytautas Bikus
Rima Kernagienė („Vytauto Kernagio fondas“) Juozas Martinkėnas (nuo 2021-05-06)
Romualdas Michailovskis („Vilnius arts“) Domantas Razauskas (pirmininkas)
Kaisu Pulli (Sony Music Enterntainment)
(nuo 2021-05-06)
Vytautas Rumšas jaunesnysis

ES TEISĖS AKTAI

TARPTAUTINĖS TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai

AGATA VIDAUS DOKUMENTAI

VEIKLOS ATASKAITOS