Privatumo politika

 ĮŽANGA

 Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta lengvai suprantama kalba, kad Jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jums naudojantis Lietuvos gretutinių teisių asociacijos, juridinio asmens kodas 124690361, adresas S. Žukausko g. 39, LT-09130 Vilnius (toliau – Asociacija), internetine svetaine www.agata.lt ir jos funkcionalumais, be kita ko jungdamiesi prie svetainės sistemų (platformų) „Mano AGATA“ ir „Verslo savitarna“, bei kitaip bendraujant su Asociacija.

Asociacija rekomenduoja Jums skirti laiko susipažinti su šia Privatumo politika.

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Asociacijai savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Asociacija renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • lankotės Asociacijos svetainėje arba naudojatės svetainės funkcionalumais ir platformomis;
 • siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Asociacija, be kita ko, naudojantis Asociacijos svetaine;
 • sutinkate gauti Asociacijos siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Asociacijos naujienlaiškį;
 • siekiate gauti Asociacijos konsultacija ar susisiekiate su Asociacijos aptarnaujančiu personalu;
 • teikiate atsiliepimus apie Asociacijos veiklą;
 • kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Asociacija kaip vartotojas, narys, klientas, tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su Asociacija verslo ar vartojimo santykių.

Asociacija yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti muzikantus, aktorius, kitus atlikėjus bei muzikos leidėjus ir besirūpinanti jų teisių įgyvendinimu ir gynimu Lietuvoje. Asociacija savo narių vardu išduoda licencijas visiems muzikos naudotojams, surenka atlyginimą atlikėjams ir muzikos leidėjams už jų muzikos įrašų transliavimą, retransliavimą ir viešą paskelbimą bei jį paskirsto pagal naudotojų pateiktas ataskaitas.

 

 1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS ASOCIACIJA RENKA

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (narys, klientas, vartotojas, tiekėjas ir t.t.) ir kaip su Asociacija bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t.t.), Asociacija gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.

Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

Asmens duomenys, kuriuos Asociacija gauna tiesiogiai iš Jūsų: 

Asmens duomenų kategorijos

 

Asmens duomenys

 

Asmens tapatybės nustatymo duomenys

Vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, lytis, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso, vairuotojo pažymėjimo, leidimo gyventi Lietuvoje) duomenys (išdavimo šalis, numeris)

Kontaktiniai duomenys

El. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), šalis, valdomos interneto svetainės adresas

Duomenys apie veiklą ir su ja susiję duomenys

Pseudonimas, įrašų gamintojas (leidėjas), įrašo atlikėjai, atlikėjo veikla (vokalistas, aktorius, dirigentas ar kt.), grupės pavadinimas, įstojimo data, išstojimo data, vaidmuo grupėje, valdomo instrumento pavadinimas), verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numeris, įrašo pavadinimas, įrašo (-ų)/deklaracijos tipas (fonogramos, audiovizualinio kūrinio, vaizdo klipo), įrašo metai, ISRC kodas, IPN numeris, PMM identifikacinis kodas, atlikėjų ir gamintojų atlyginimo dalis, programos, laidos, koncerto, albumo pavadinimas, kuriame dalyvauja įrašas, transliuotojo pavadinimas, transliacijos data, deklaracijų sąrašas, statusas, katalogo numeris, muzikos autorius, žodžių autorius, pareiškėjas, įrašų panaudojimo būdai

Paskyros prisijungimo informacija

Prisijungimo vardas, slaptažodis

Finansiniai duomenys

Bankas, banko sąskaitos numeris, atlyginimo gavėjo vardas ir pavardė, priskaičiuoto atlyginimo už įrašų naudojimą dydis, išmokėto atlyginimo dydis ir išmokėjimo data, priskaičiuoto pajamų mokesčio ir privalomojo socialinio draudimo dydžiai

Bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Asociacija

Atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, pranešimų turinys, informacija, pateikta Jūsų Asociacijai teikiamuose dokumentuose, kreipiantis dėl konsultacijų, ginčų ir kita

Asmens duomenys, kuriuos Asociacija renka automatiškai:

Jums lankantis ar naudojantis Asociacijos svetaine, socialinėmis paskyromis, mobiliosiomis programėlėmis ar kita programine įranga, el. būdu užsisakant Asociacijos naujienlaiškius ar kitaip kontaktuojant su Asociacija skaitmeniniais kanalais, Asociacija gali rinkti Jūsų Asmens duomenis automatiškai, t. y. Asociacija gali rinkti informaciją, kurią Asociacijai siunčia Jūsų kompiuteris, mobilus telefonas, kitas galinis įrenginys ar kita prieigos priemonė, kiek tai numato galiojantys teisės aktai:

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys

 

Prietaiso duomenys

Modelis, tarptautinis mobiliojo ryšio įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris ir kiti unikalūs prietaisų identifikatoriai, aplinkos prieigos adresas (MAC) adresas, interneto protokolo (IP) adresas, operacinės sistemos versija ir prietaiso, kurį naudojate prisijungimui prie paslaugų, nustatymai

Veiksmų informacija

Naudojimosi Asociacijos skaitmeniniu kanalu ar gaminiu laikas ir trukmė

Vietos informacija

Jūsų faktinė buvimo vieta (nustatyta pagal Jūsų internetinio protokolo (IP) adresą ar kitas vietos nustatymo technologijas), apie kurią informacija gali būti renkama Jums pasirinkus su vieta susijusiais paslaugas ar nustatymus, pavyzdžiui per mūsų programinę įrangą

Kita informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės Asociacijos skaitmeniniais kanalais ar gaminiais

Programinė įranga, kuria naudojatės, svetainės, kuriuose lankotės, nuorodos, kurias paspaudžiate Asociacijos siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pranešimuose, judesio jutiklių duomenys

 Asmens duomenys, kuriuos Asociacija gauna iš kitų šaltinių 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų paties pateiktos informacijos, Asociacijos svetainės, programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kanalų automatiškai surinktos informacijos, Asociacija taip pat gali gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., oficialių registrų, informacijos portalų valdytojų, asmenų, parduodančių tuščias laikmenas ir/ar įrenginius Lietuvos Respublikoje pirmą kartą, transliuotojų, retransliuotojų, leidėjų, koncertų organizatorių, įrašų gamintojų, įrašų tiražavimo paslaugas teikiančių subjektų, kitų gretutinių teisių objektų naudotojų bei juos vienijančių asociacijų ar kitų organizacijų, kitų kolektyvinio administravimo organizacijų, jas vienijančių organizacijų, muzikinių platformų valdytojų bei kitų juridinių ir fizinių asmenų, teisėtai teikiančių Asociacijai Jūsų duomenis.

Priklausomai nuo Jūsų naudojamo socialinio tinklo nustatymų, jeigu pasirenkate naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, prie šių paslaugų prisijungdami per savo socialinio tinklo paskyrą, Asociacija galės matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis.

 1. KAIP ASOCIACIJA NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

Asociacija renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo veiklos vykdymo tikslais.

Asociacija bet kuriuo atveju yra pasiryžusi užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Asociacija renka ir naudoja, būtų skirti ir tinkami tikslams, kuriems šie duomenys buvo gauti, ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui. 

Žemiau rasite sąrašą tikslų, kuriais Asociacija gali naudoti Jūsų Asmens duomenis:

Tikslai

 

Duomenų tvarkymo veiksmai

Sutarčių sudarymas ir vykdymas, taip pat veiksmai, būtini atlikti iki sudarant sutartį

Tapatybės nustatymas, pateiktų duomenų sutikrinimas, atlyginimo apskaičiavimas, išmokėjimas, teisių administravimas

Internetinės svetainės, per ją teikiamų paslaugų bei joje veikiančių sistemų (platformų) veikimas bei naudojimosi svetaine ir jos funkcionalumais užtikrinimas

Registracijos prie Asociacijos suteikiamų platformų užtikrinimas, tapatybės nustatymas, asmens identifikavimas

Klientų, narių ir kt. subjektų konsultavimas, ginčų sprendimas, aptarnavimas

Pagalbos teikimas įvairiais ryšių kanalais

Tiesioginė rinkodara (Jūsų sutikimu), veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų

Bendravimo su nariais, muzikos įrašų naudotojais, kitais asmenimis skatinimas, reklaminiai el. laiškai, skambučiai, SMS žinutės, kitokio pobūdžio pranešimai, kurie nėra tiesiogiai susiję su AGATA įsipareigojimų dėl kolektyvinio teisių administravimu vykdymu

Asociacijos organizuojami renginiai

Tapatybės nustatymas, pateiktų duomenų sutikrinimas, kvietimų į renginius siuntimas/įteikimas, renginių organizavimas

Paramos organizavimas

Tapatybės nustatymas, pateiktų duomenų sutikrinimas, paramos organizavimas bei teikimas

Teisinių prievolių vykdymas (kolektyvinis gretutinių teisių administravimas, narių atstovavimas bei jų teisių gynimas ir kita)

Tapatybės nustatymas, pateiktų duomenų sutikrinimas, asmens duomenų perdavimas, vykdant teisės aktų įpareigojimus, teisėtus prašymus ar sudarytas sutartis, kompensacinio atlyginimo išmokėjimas, teisių gynimas ir veiksmai, susiję su bet kokiais vidiniais skundais ar pretenzijomis

Jeigu Asociacija prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Asociacija negalės užtikrinti paslaugų teikimo.

 • KOKIU TEISINIU PAGRINDU ASOCIACIJA TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Asociacija gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Asociacija remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų Asmens duomenų tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 • Būtinybė vykdyti teisines priemones ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Būtinybė saugoti Asociacijos teisėtus interesus;
 • Būtinybė apsaugoti bet kokio asmens gyvybiškai svarbius interesus;
 • Bet kokie kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia galiojantys teisės aktai. 
 1. TIESIOGINĖ RINKODARA 

Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Jūsų Asmens duomenis (Jūsų pačių pateiktus, surinktus automatiškai ar gautus iš trečiųjų šalių) tiesioginei rinkodarai Asociacija naudoja tik gavusi Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu dap@agata.lt .

Jei turime dėl to Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus Jūsų asmens duomenis galime naudoti profiliavimui, t. y. siekdami susidaryti nuomone, kas Jums galėtų būti įdomu, ko Jūs norėtumėte ar ko Jums galėtų reikėti.

 1. KAM ASOCIACIJA TEIKIA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

Asociacija neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Asociacija gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti Asociacijos ar jos narių teises, Asociacija gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri Asociacijos veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu, taip pat gina Asociacijos ir jos narių teises, pvz., su teisėsaugos institucijomis, teismais bei kitomis ginčų sprendimo institucijomis.

Muzikinėms platformoms: nariams to pageidaujant, Asociacija turi teisę perduoti Asociacijos narių asmens duomenis tarpininkui - Consolidated Independent Ltd, kuris vėliau narių duomenis perduoda tarptautinėms muzikos naudojimo platformoms Spotify, Deezer, Apple Music, Itunes, Google Play Music ir Shazam ir kt., taip pat pačios Asociacijos valdomai muzikos naudojimo platformai pakartot.lt. Consolidated Independent Ltd turi teisę tvarkyti Asociacijos narių Asmens duomenis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti nario ir Asociacijos tarpusavio sutartyje bei Asociacijos su Consolidated Independent Ltd sudarytoje sutartyje nustatytus tikslus. Asociacija, perduodama narių Asmens duomenis, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenis gaunantys asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį, tačiau kartu Asociacija pažymi, kad tiek Consolidated Independent Ltd, tiek konkrečios platformos tvarkydamos Asociacijos narių Asmens duomenis veikia kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, kurių veiksmų Asociacija kontroliuoti negali ir visos pretenzijos dėl galimai neteisėto Asmens duomenų tvarkymo turėtų būti reiškiamos tiesiogiai tarpininkui ar atitinkamai platformai.

Užsienio kolektyvinio administravimo asociacijoms: tam, kad galėtų surinkti bei paskirstyti atlyginimą už muzikos įrašų naudojimą užsienyje, Asociacija turi teisę perduoti Asociacijos narių Asmens duomenis užsienio kolektyvinio administravimo asociacijoms bei jas vienijančioms organizacijoms – The Societies' Council for the Collective Management of Performers' rights (SCARP), International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), kt. Užsienio kolektyvinio administravimo asociacijos turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti nario ir Asociacijos tarpusavio sutartyje bei Asociacijos su atitinkama užsienio asociacija sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Asociacija, perduodama narių Asmens duomenis, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir duomenis gaunantys asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį, tačiau kartu Asociacija pažymi, kad užsienio asociacijos tvarkydamos Asociacijos narių Asmens duomenis veikia kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, kurių veiksmų Asociacija kontroliuoti negali ir visos pretenzijos dėl galimai neteisėto Asmens duomenų tvarkymo turėtų būti reiškiamos tiesiogiai užsienio asociacijai. Kadangi su Asociacija bendradarbiaujančių užsienio kolektyvinio administravimo asociacijų sąrašas nuolat kinta, konkrečiu momentu aktualų jų sąrašą galite gauti parašę Asociacijai el. paštu dap@agata.lt.

Giminingoms asociacijoms: atstovaudama Asociacijos narių teises ar vykdydama kitas jai taikytinas teisės prievoles, vykdydama savo veiklą, Asociacija gali keistis Jūsų duomenimsi su kitomis Lietuvoje veikiančioms autorių bei gretutinių teisių subjektų teises atstovaujančioms asociacijomis. Giminingos asociacijos turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Asociacijos su atitinkama gimininga asociacija sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Asociacija, perduodama Asmens duomenis, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir duomenis gaunantys asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį, tačiau kartu Asociacija pažymi, kad tokios giminingos asociacijos tvarkydamos Asociacijos pateiktus Asmens duomenis veikia kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, kurių veiksmų Asociacija kontroliuoti negali ir visos pretenzijos dėl galimai neteisėto Asmens duomenų tvarkymo turėtų būti reiškiamos tiesiogiai tokiai asociacijai. Kadangi su Asociacija bendradarbiaujančių giminingų asociacijų sąrašas nuolat kinta, konkrečiu momentu aktualų jų sąrašą galite gauti parašę Asociacijai el. paštu dap@agata.lt.

Duomenų tvarkytojams: Asociacija turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Asociacijos Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia Asociacijai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Asociacijos, kaip duomenų valdytojo, vardu, pvz., IT paslaugų teikėjams. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Asociacija, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Asociacijos pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, padedančioms Asociacijai tikti paslaugas: Asociacija turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Asociacijos veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie nors ir nėra duomenų tvarkytojais, teikia paslaugas Asociacijai, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz., advokatams, antstoliams, skolų išieškojimo bendrovėms, kurjerių tarnyboms ir kita. Asociacija imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Asociacijos pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį, tačiau kartu Asociacija pažymi, kad tokie asmenys tvarkydami Asociacijos pateiktus Asmens duomenis veikia kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, kurių veiksmų Asociacija kontroliuoti negali ir visos pretenzijos dėl galimai neteisėto Asmens duomenų tvarkymo turėtų būti reiškiamos tiesiogiai tokiems asmenims.

Trečiosioms šalims, kiek tai susiję su sandoriais dėl veiklos: Asociacija taip pat gali pasidalinti Jūsų duomenimis atlikdama sandorius dėl Asociacijos veiklos, pvz., Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo, Asociacijos turto perdavimo (taip pat ir bankroto ar bet kokia panašios procedūros atveju). Asociacija užtikrina, kad tokiu atveju būtų išlaikytas duomenų konfidencialumas, tačiau kartu Asociacija pažymi, kad tokie asmenys tvarkydami Asociacijos pateiktus Asmens duomenis veikia kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, kurių veiksmų Asociacija kontroliuoti negali ir visos pretenzijos dėl galimai neteisėto Asmens duomenų tvarkymo turėtų būti reiškiamos tiesiogiai tokiems asmenims.

 1. KADA ASOCIACIJA PERDUODA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS Į UŽSIENĮ

Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi už valstybės, kurioje gyvenate, ribų, jei tai yra būtina siekiant tikslų, aprašytų šioje Privatumo politikoje.

Jeigu esate valstybėje, kuri yra Europos Ekonominės Erdvės narė, Asociacija gali perduoti Jūsų duomenis valstybėms už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Kai kurias šių valstybių Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį. Kai duomenys perduodami iš Europos Ekonominės Erdvės į kitas valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį, Asociacija imasi tinkamų priemonių Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, pvz., organizacinių ir teisinių priemonių (įmonėms privalomų taisyklių ir Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų). Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su Asociacija el. paštu dap@agata.lt . 

 • KIEK LAIKO ASOCIACIJA SAUGO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

Jūsų Asmens duomenis Asociacija saugo laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie ir buvo surinkti (šių tikslų detalus aprašymas pateikiamas aukščiau esančiame skyriuje “Kaip Asociacija naudoja Jūsų Asmens duomenis”). Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį.

Kriterijai, kuriuos Asociacija naudoja Asmens duomenų laikymo laikotarpiui nustatyti, be kita ko, apima toliau nurodytus:

 • Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad Asociacija galėtų teikti Jums savo paslaugas arba vykdyti savo veiklą?
 • Ar turite paskyrą Asociacijos valdomose platformose? Tokiu atveju Asociacija laikys Jūsų duomenis kol Jūsų paskyra bus aktyvi arba kol Asociacija turės teikti Jums paslaugas.
 • Ar Asociacija yra teisiškai, sutartimi ar kitais pagrindais įpareigota saugoti Jūsų duomenis? Pavyzdžiui, mums gali būti privalomi atitinkamos valstybės teisės aktuose įtvirtinti įpareigojimai dėl duomenų saugojimo terminų, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tam tikrus duomenis arba duomenis mums bus būtina saugoti teisių gynimo tikslais.
 • KAIP ASOCIACIJA UŽTIKRINA JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Asociacija imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Asociacijos paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Asociacija yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

 1. KOKIOS YRA JŪSŲ PAREIGOS

Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Asociacijai pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio Asmens duomenų pateikimo.

 1. KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE

Asociacija siekia Jums suteikti galimybę susipažinti su Jūsų duomenimis. Paprastai Jūs galite savarankiškai valdyti savo duomenis (pvz., prisijungdami prie savo paskyros) ir juos atnaujinti, keisti arba, jeigu tai teisėtai įmanoma ir netrukdo Asociacijai įgyvendinti savo tiesiogines funkcijas, ištrinti.

Jūs visuomet galite susisiekti su Asociacija el.paštu dap@agata.lt, jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:

 • Teisę būti informuotam apie Asociacijos atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais Asociacija dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;
 • Teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar Asociacija tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
 • Teisę prašyti ištaisyti Asociacijos tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
 • Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Asociacijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
 • Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Asociacijos interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

Asociacija įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Asociacija gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, Asociacija gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės. 

 1. SKUNDAI

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume esant bet kokiam nusiskundimui visų pirma kreiptis į mus, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu dap@agata.lt .

 • KAIP ASOCIACIJA NAUDOJA SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS 

Asociacijos svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Asociacijos svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia Asociacijai užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. Asociacija naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Asociacija naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:

Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei registruotas vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio.

Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Asociacijai pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai.

Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei, kad Asociacija galėtų suteikti patobulintas funkcijas.

Tiksliniai slapukai: Asociacija gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Asociacijos paslaugos, dominantys konkrečius vartotojus.

„Google Analytics“: Asociacija naudoja „Google Analytics“, kad suprastų lankytojų elgseną Asociacijos interneto svetainėje. Tai reiškia, kad kai lankotės Asociacijos svetainėje, Jūsų naršyklė automatiškai siunčia tam tikrą informaciją „Google“. Pavyzdžiui, puslapio, kuriame lankotės interneto adresą ir Jūsų IP adresą. Daugiau išsamios informacijos apie tai, kaip „Google“ technologijos renka ir apdoroja duomenis, rasite šioje nuorodoje: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Jei nenorite, kad „Google Analytics“ būtų naudojamas Jūsų naršyklėje, galite įdiegti „Google Analytics“ naršyklės priedą. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ ir „Google“ Privatumo politiką galite rasti: https://policies.google.com/privacy.

Asociacija naudoja žemiau nurodytas slapukų ir kitų sekimo technologijų kategorijas:

Pobūdis

(slapuko, kt.)

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

crm.agata.lt

 

_ahoy_visitor

Lankytojų (vartotojų) identifikavimas

2 metai po apsilankymo

_ahoy_visit

Lankytojų (vartotojų) vienkartinės sesijos identifikavimas

1 val. po apsilankymo

_crm_session

Sesijos duomenys. Naudojamas prisijungusių vartotojų laikinų duomenų saugojimui

Galioja tik tada kai lankomasi

verslas.agata.lt

 

_ahoy_visitor

Lankytojų (vartotojų) identifikavimas

2 metai po apsilankymo

_ahoy_visit

Lankytojų (vartotojų) vienkartinės sesijos identifikavimas

1 val. po apsilankymo

_agata_business_session

Sesijos duomenys. Naudojamas prisijungusių vartotojų laikinų duomenų saugojimui

Galioja tik tada kai lankomasi

„Google Analytics“

_ga

Lankomumo statistikos įvertinimo ir analizės tikslu

2 metai po apsilankymo

_gat

Lankomumo statistikos įvertinimo ir analizės tikslu

1 minutė po apsilankymo

_gid

Lankomumo statistikos įvertinimo ir analizės tikslu

24 val. po apsilankymo

pakartot.lt

 

_gid Google
_ga
_gat
PHPSESSID Vartotojo sesijos identifikatorius prisijungusiems ir neprisijungusiems vartotojams Sesija (kol lankosi)
cookie_privacy_pakartot Vartotojas informuotas, kad svetainėje naudojami "cookies" 1 mėn.
app_update_notice Vartotojas informuotas, kad išleista nauja mobilios aplikacijos versija 1 metai.
user_playlist Vartotojo dabartinio grojaraščio identifikatorius 2 mėn.
lasturl Paskutinio vartotojo lankyto puslapio nuoroda (Pakartot.lt) Sesija (kol lankosi)
pakartot_track Grojamo arba paskutinio groto kūrinio identifikatorius 1 diena
pakartot_sec Grojamo arba paskutinio groto kūrinio išgroto laiko rodiklis 1 diena
mano.agata.lt
mano_agata_session Vartotojo sesijos identifikatorius prisijungusiems ir neprisijungusiems vartotojams 3 val.
XSRF-TOKEN Unikalus identifikatorius skirtas užkirsti kelią CSRF tipo atakoms 3 val.
 • AR ASOCIACIJA RENKA DUOMENIS IŠ VAIKŲ

Asociacija tikslingai nerenka jokios informacijos iš vaikų iki 14 metų amžiaus.

Speciali pastaba vaikams iki 14 metų: jeigu esate jaunesni nei 14 metų, Asociacija pataria prieš pateikiant Asociacijai savo duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą.

Speciali pastaba vaikų, jaunesnių nei 14 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip Jūsų vaikai naudoja Asociacijos paslaugas (įskaitant svetaines ir kitus skaitmeninius kanalus), kad įsitikintumėte, jog Jūsų vaikas nepateikia Asociacijai Asmens duomenų neatsiklausęs Jūsų leidimo. 

 • KADA ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, Asociacijai gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties Asociacija rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti Asociacijos interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

Jei Asociacija atliks esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, apie tai Asociacija iš anksto informuos, paskelbdama pranešimą Asociacijos interneto svetainėje.

Pask. atnaujinimai 2021 m. lapkričio 11 d.