Muzikos naudotojams
ATLIKĖJAMS IR ĮRAŠŲ GAMINTOJAMS

Skelbiame apie AGATA Tarybos rinkimus

2017.12.19

Mieli AGATA nariai,

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradedami AGATA Tarybos narių rinkimai naujajai 2018-2022 m. kadencijai. Tai reiškia, kad nuo šios datos pradedamas kandidatų dokumentų priėmimas.

Primename, kad:

  • Į Taryba renkami  10 AGATA narių: 5 atlikėjai ir 5 fonogramų gamintojai 4 metų kadencijai;
  • Tarybos rinkimuose gali dalyvauti AGATA nariai.
  • Rinkimuose norintys dalyvauti nariai turi pateikti savo kandidatūrą (paraiškos forma pridedama), taip pat gali siūlyti kitus AGATA narius (paraiškos forma pridedama);
  • Kiekvienas kandidatuojantis ar kandidatu siūlomas AGATA narys turi pateikti ir Interesų deklaraciją (forma pridedama).
  • Dokumentų priėmimas sustabdomas likus 10 (dešimčiai) dienų iki Atlikėjų ir/ar Fonogramų gamintojų susirinkimo.
  • Detalią rinkimų tvarką ir reikalavimus Tarybos nariams numato Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka (tvarka pridedama).

Dokumentus siųskite AGATA administracijai adresu S. Žukausko g.  39, Vilnius arba el. paštu agata@agata.lt (skenuotus su parašais). Gautas paraiškas AGATA skelbs www.agata.lt.

Visos naujienos