Muzikos naudotojams

KAS YRA AGATA?

 

AGATA yra ne pelno organizacija, vienijanti atlikėjus (muzikantus, aktorius) bei muzikos leidėjus ir besirūpinanti jų teisių įgyvendinimu Lietuvoje nuo 1999 metų.

 

AGATA savo narių vardu išduoda licencijas visiems muzikos naudotojams, surenka atlyginimą atlikėjams ir muzikos leidėjams už jų muzikos įrašų transliavimą, retransliavimą ir viešą paskelbimą bei jį paskirsto pagal naudotojų pateiktas ataskaitas.

 

Nuo 2011 m. AGATA yra paskirta atsakinga organizacija surinkti kompensacinį atlyginimą autoriams, atlikėjams, fonogramų ir filmų gamintojams už jų kūrinių kopijavimą asmeniniais tikslais.

 

Asociacija taip pat rūpinasi atlikėjų teisių įgyvendinimu Lietuvoje, aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime ir vykdo visuomenės švietimo veiklą intelektinės nuosavybės teisės srityje.

 

ATLIKĖJAMS IR ĮRAŠŲ GAMINTOJAMS

KAIP VALDOMA AGATA ?

 

Aukščiausias AGATA valdymo organas yra Visuotinis narių surinkimas, kuriame balsuoti gali visi AGATA nariai.

Visuotiniame narių susirinkime ketverių metų kadencijai išrenkama AGATA Taryba, kurią sudaro 5 atlikėjų ir 5 fonogramų gamintojų atstovai. Taryba priima svarbiausius asociacijos veiklos sprendimus, formuoja AGATA veiklos prioritetus.

AGATA INFORMACINIS CENTRAS

 

AGATA informacinis centras yra pirmasis Lietuvoje, kuriame atlikėjams, aktoriams bei muzikos leidėjams teikiamos kvalifikuotos teisinės konsultacijos, pagalba mokesčių, narystės ir kitais klausimais. Aktyviai vykdoma kultūrinė, socialinė veikla, skatinamas nacionalinis turinys ir palaikomi jaunieji atlikėjai.

 

Tik sužinoję apie keblumus, su kuriais susiduriate, galėsime jums padėti. Susisiekite su mumis tel.: +370 5 277 88 99.

TARYBOS NARIAI


Atlikėjai:
Rimantas Bagdzevičius (pirmininkas)
Veronika Povilionienė
Andrius Kulikauskas
Remigijus Rančys
Laurynas Šarkinas

Fonogramų gamintojai:
Vytautas Lebednykas
(UAB „Promostar”)
Rokas Radzevičius
(VšĮ „Via Artis“)
Justas Mamontovas
(UAB „Muzikinė partija“)
Antanas Fokas
(UAB „Sutaras“)
Aras Žvirblys