2022-06-16

Informacija apie įvykusį AGATA Tarybos posėdį

Birželio 15 d. įvyko AGATA Tarybos posėdis. Posėdžio metu buvo iškelti Tarybos tikslai, ketverių metų kadencijai. 

AGATA Taryba nusprendė skirti daugiau dėmesio: verslų naudojančių nekomercinę muziką susigrąžinimui, būsimų muzikantų edukacijai ir aktorių įsitraukimo į veiklas didinimui. Posėdžio metu buvo suburtos darbo grupės, atsakingos už tikslų įgyvendinimą.