2021-04-02

Informacija apie įvykusį AGATA Tarybos posėdį

2021 m. kovo 30 d. įvyko nuotolinis Tarybos posėdis. Posėdyje nuspręsta Atlikėjų ir Fonogramų gamintojų susirinkimus (dviejų Tarybos narių rinkimams) bei Visuotinį narių susirinkimą (toliau – VNS) šaukti 2021 m. gegužės 6 d.  Apie visą šių renginių ir su tuo susijusių procedūrų eigą informuosime periodiškai.

Po 2021 m. kovo 24 d. Ekspertų komisijos, Taryba svarstė galimas alternatyvas dėl 35%1 viešo paskelbimo atlyginimo pagal muzikos platformas paskirstymo metodikos. Nutarta teikti VNS-ui pasiūlymą, jog ši atlyginimo dalis būtų skirstoma pagal konkrečių muzikos platformų naudojimo statistiką, nustatytą remiantis aktualiais rinkos tyrimo duomenimis.

 

 

Spręsta dėl galimybės pereiti prie nariams aiškesnio, lengviau suprantamo paskirstymo taisyklių dokumento, kuris reguliuotų esminius paskirstymo principus ir taisykles (atlyginimo sritys, paskirstymo principai, koeficientai, terminai), o visus „darbinius“, paskirstymo eigą ir procesus reguliuojančius klausimus (pvz. apskaita, mažareikšmiai atvejai, registravimas) perkeliant į atskirą paskirstymo procesų aprašą. Sutarta, jog kitam posėdžiui administracija pristatys siūlomą paskirstymo taisyklių dokumentą (teiktiną VNS-ui),  bei atskirą procesų aprašą Tarybos tvirtinimui.

Taryba reaguodama į itin sudėtingą muzikos bendruomenės, kuri dėl pandemijos negali užsiimti savo tiesiogine veikla bei susiduria su didžiuliais finansiniais sunkumais, padėtį priėmė sprendimą  padidinti Pakartot.lt prenumeratos mokestį iki 4,99 Eur/m. (vietoj 2,99 Eur/m.), taip kviesdama ir klausytojus tiesiogiai prisijungti prie šio sektoriaus palaikymo. Sprendimas įsigalios nuo š.m. balandžio pabaigos.

Kartu diskutuota apie bendradarbiavimą su muzikos mokytojais ir galimas naujų projektų iniciatyvas.

Kitas, paskutinis Tarybos posėdis prieš Atlikėjų ir Fonogramų gamintojų susirinkimus bei VNS-ą suplanuotas 2021 m. balandžio 20 d.

 

1 Primename, jog 2020-10-27 Taryboje buvo priimtas šis VNS-ui teiktinas viešo paskelbimo atlyginimo paskirstymo taisyklės pakeitimas:

35 % atlyginimo skirstoma pagal muzikos platformas;
15 % – pagal TV grojaraščius;
50 % – pagal radijo grojaraščius.