2021-05-21

Informacija apie įvykusį AGATA Tarybos posėdį

2021 m. gegužės 19 d. įvyko nuotolinis AGATA Tarybos posėdis. Posėdyje pasveikinti naujai išrinkti Tarybos nariai (atlikėjų atstovas Juozas Martinkėnas bei fonogramų gamintojų atstovė Kaisu Pulli „Sony Music Entertainment“).

Vadovaujantis Bendrosios investicijų valdymo tvarkos aprašu ir reaguojant į šalies bankų keliamus įkainius, Taryba patvirtino atnaujintus atlyginimo saugojimo šalies bankuose limitus.

Taryba patvirtino Muzikos leidybos fondo rezultatus pagal nepriklausomų ekspertų vertinimus. Išimtinai šiemet dėl sudėtingos AGATA bendruomenės padėties nuspręsta finansuoti 170 albumų (finansavimo rezultatai).

Posėdyje spręsti Kultūrinės plėtros programos įgyvendinimo klausimai COVID-19 pandemijos kontekste, pagalbos nariams priemonės ir aktyvesnis narių įsitraukimas į AGATA veiklos procesus. Nutarta bendradarbiauti su LRT Opus dėl alternatyvios muzikos koncertų ciklo.  Pristatyta aktuali informacija apie „Muzikos salės“ planus, nutarta dar kartą viešai priminti nariams apie galimybę siūlyti ir kitas projektų idėjas.