2020-07-24

Informacija apie įvykusį AGATA Tarybos posėdį ir šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą

2020 m. liepos 16 d. įvyko Visuotiniam narių susirinkimui pasirengti skirtas Tarybos posėdis. Posėdyje patvirtinta Visuotinio narių susirinkimo (toliau – Visuotinis susirinkimas) darbotvarkė ir organizaciniai sprendimai.

Data: 2020 m. rugsėjo 8 d.
Laikas: 11.00 val. (registracija nuo 10.00 val.)
Vieta: Vilnius Tech parkas (Sapiegos)

*Jei dėl epidemiologinės padėtis šalyje planus teks koreguoti – informuosime.

Taip pat Taryba kviečia AGATA narius į papildomą išankstinį susirinkimą, skirtą išsamiau aptarti Visuotiniam narių susirinkimui teikiamus ir kitus nariams aktualius klausimus. Lauksime Jūsų AGATA ofise 2020 m. rugsėjo 3 d. 11 val.

Informacija apie įvykusį AGATA Tarybos posėdį ir šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą

Taryba Visuotiniam narių susirinkimui teikia Paskirstymo taisyklių naujos redakcijos projektą. Svarbiausi siūlomi pakeitimai:

  • filmams/serialams taikyti 0,4 dydžio koeficientą (vietoj 0,2);
  • televizijų grojaraštyje nurodytai fonogramai atlyginimą paskirstyti pagal AGATA-oje registruotos fonogramos duomenis;
  • radijo stočių paskirstyme netaikyti išimties nacionalinio transliuotojo radijo stotims, jeigu jos nesiekia 2% auditorijos;
  • nuo 2021 m. viešo paskelbimo srityje atsisakyti 10% atlyginimo paskirstymo naujiems albumams;
  • skirstant kompensacinį atlyginimą pagal Pakartot bei pagal legalius šaltinius taikyti TOP5000 kriterijų;
  • siūloma skirstant kompensacinį atlyginimą aktoriams vadovautis legalių filmų platformų duomenimis (vietoj DVD ir naujų filmų);
  • įvedus Pakartot.lt prenumeratos mokestį, siūloma šį atlyginimą skirstyti pagal grojamiausias TOP5000 fonogramas kartą metuose;

Kviečiame susipažinti su Visuotinio susirinkimo darbotvarke ir teikiamais dokumentais:

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė;

Paskirstymo taisyklių projektas;

2019 Skaidrumo ataskaita;

2020 m. liepos 16 d. Tarybos posėdyje aptarti ir kiti einamieji veiklos klausimai. COVID-19 pandemija ir karantinas paveikė ne tik muzikos naudotojų veiklą, bet ir tiesiogiai padarė įtaką AGATA atlyginimo surinkimui. Reaguojant į šią situaciją pakoreguoti administracijos veiklos rodiklių planai 2020 metams: pagal esamą situaciją  optimistinės prognozės yra 10% mažėjantis atlyginimo surinkimas lyginant su 2019 metais.

Posėdyje taip pat pristatyti ir patvirtinti 2019 m. atlyginimo paskirstymo rezultatai (paskirstyta 4.9 mln. Eur dydžio suma ir t.y. 10% daugiau nei praėjusiais metais).