2021-10-07

Informacija apie įvykusį AGATA Visuotinį narių susirinkimą

2021 m. spalio 4 d. įvyko AGATA vidaus dokumentų atnaujinimui skirtas AGATA Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkime patvirtinti AGATA Įstatų pakeitimai. Be redakcinių atnaujinimų, numatytas nuotolinių posėdžių formatas. Subalansuotam teisių turėtojų atstovavimui įtvirtintas Tarybos rinkimų komiteto modelis (patariamoji Stebėtojų komisijos funkcija). Sutinkamai su Įstatų pakeitimais patvirtintas Tarybos (ir kitų Asociacijos organų) darbo reglamentas (platesnis Tarybos narių veiklos principų paaiškinimas, Tarybos rinkimų procedūrų atnaujinimai).

Reaguojant į bendrą visų bankų politiką nuo 2021 m. birželio 1 d. apmokestinti piniginių lėšų laikymą bei siekiant amortizuoti bankų išlaidas priimtas sprendimas atnaujinti Investicijų tvarką aktualiais, į dabartinę investicinę rinką orientuotais pakeitimais.

Kartu aptarti kiti AGATA veiklos klausimai. Pristatyti preliminarūs „Muzikos salės“ planai. Nors dėl pandemijos šie planai gali koreguotis, projektas vyks ir kitąmet. Diskutuojant apie Muzikos leidybos finansavimo fondą, kuris bus skelbiamas kaip įprasta, Susirinkimo dalyviai buvo kviečiami siūlyti kandidatus į nepriklausomus muzikos ekspertus konkursinių albumų vertinimui. Aptarta mokesčių sistema savarankiškai dirbantiems atlikėjams, planuojami pakeitimai bei AGATA veikla šioje srityje. Paliesta aktuali piratavimo problematika. Nors AGATA pasirūpina nelegalaus turinio pašalinamu, AGATA nariai kviečiami būti aktyviais ir pranešti apie tokius atvejus. Taip pat pateikta atlyginimo surinkimo informacija pandemijos laikotarpiu. Nors metų pradžioje dėl griežtų ribojimų planuotas 10% kritimas lyginant su 2020 m., šiuo metu prognozės optimistinės – tikimasi išlaikyti praėjusių metų rodiklį. Posėdžio pabaigoje AGATA nariai buvo pakviesti dalyvauti ir teikti savo kandidatūras kitų metų Tarybos rinkimuose.

Kitas rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas planuojama vyks 2022 m. gegužės mėn.

Visuotiniame narių susirinkime patvirtinti dokumentai:

Nutarimai
Įstatai
Tarybos (ir kitų Asociacijos organų) darbo reglamentas
Investicijų tvarka