2021-04-28

Informacija apie įvykusį stebėtojų komisjos posėdį

2021 m. balandžio 22 d. įvyko nuotolinis AGATA Stebėtojų komisijos posėdis, skirtas 2021 m. gegužės 6 d. Visuotinio narių susirinkimo (toliau – VNS) pasiruošimui. Apžvelgti 2020 m. surinkimo, paskirstymo rezultatai, AGATA antikovidinės priemonės, Tarybos teikimai VNS-ui (pvz.: siūlymai 2022 m. nekeisti administracinių atskaitymų, auditoriaus 2021-2022 m. įgaliojimų pratęsimas, Tarybos narių išlaidų kompensavimas ir kt.).

Pristačius šiuos klausimus, pateiktas pasiūlymas VNS-ui nustatyti Tarybos nariams 3 BSI dydžio kompensaciją už dalyvavimą Tarybos posėdyje (pirmininkaujančiam – 6 BSI).  

Kartu Stebėtojai kalbėjo apie tolesnes pagalbos galimybes AGATA bendruomenei, nukentėjusiai nuo COVID-19, paremti. Taip pat dėkojo administracijai už šiuo sudėtingu laikotarpiu kryptingai ir tinkamai koordinuojamus kolektyvinio administravimo procesus ir teikiamą realią pagalbą nariams, bei nuoseklią veiklą efektyviai sprendžiant AGATA bendruomenei aktualius klausimus.