2020-10-26

Informacija apie praėjusį Ekspertų komisijos posėdį

2020 m. spalio 22 d. vyko antrasis Ekspertų komisijos posėdis. Posėdyje dalyvavo šie Ekspertų komisijos nariai, atlikėjai: Daumantas Ciunis, Kazimieras Likša, Donatas Montvydas, Robertas Semeniukas bei fonogramų gamintojas Martynas Tyla.  Atlikėjas Juozas Martinkėnas ir įrašų gamintojas Justinas Garliauskas posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu. Taip pat nuotoliniu būdu posėdį stebėjo svečio teisėmis dalyvaujanti „Sony Music“ atstovė Kaisu Pulli.

Posėdžio dalyviai toliau sprendė dėl viešo paskelbimo paskirstymo taisyklės pakeitimų. Administracijai pristačius viešų erdvių naudotojų apklausą apie muzikos panaudojimo šaltinius, prieita prie šių dviejų Tarybai teikiamų pasiūlymų:

Viešo paskelbimo atlyginimo paskirstymo proporcijos

Galiojanti 1 Ekspertų pasiūlymas 2 Ekspertų pasiūlymas
10 % naujiems albumas (nuo 2021 netenka galios) 35 % pagal platformas 35 % pagal platformas
10 % pagal TV grojaraščius 20 % pagal TV grojaraščius 15 % pagal TV grojaraščius
80 % pagal radijo grojaraščius 45 % pagal radijo grojaraščius 50 % pagal radijo grojaraščius

 

Susirinkime pristatyti AGATA planai ateinantiems dvejiems metams. Atlyginimo surinkimo srityje prioritetu išlieka: Covid-19 padarinių amortizavimas; derybos su televizijomis, radijo stotimis dėl padidinto atlyginimo tarifo ilgalaikiam periodui, kartu išsprendžiant radijo stočių reklamos pajamų skaičiavimo problematiką; derybos su retransliuotojais dėl catch-up paslaugų licencijavimo; retransliuotojų patikrinimai dėl teikiamų abonentų skaičiaus.

Paskirstymo srityje prioritetu išlieka kuo tikslesnis ir efektyvesnis paskirstymas, t.y. aktyvūs veiksmai kuo geresnei teisių turėtojų identifikacijai, ketvirtiniai paskirstymai ir išmokėjimai, muzikos atpažinimo įrenginių naudojimas viešose erdvėse savalaikiam tikslios informacijos apie panaudotus įrašus gavimui, paskirstymo programos techniniai atnaujinimai. Prie kitų ateities planų išskirtas ir Pakartot.lt prenumeratos mokesčio didinimas.

Posėdyje pristatyta naujausia informacija apie derybų su transliuotojais eigą dėl atlyginimo tarifo nuo 2021 m. ir kita informacija apie vaizdo turinio platformos GO3 teikiamų papildomų interaktyvių paslaugų (video on demand).