2019-03-14

Įvyko AGATA Tarybos posėdis

Kovo 7 d. įvyko Tarybos posėdis, kuriame be kitų svarstytų klausimų, Taryba nutarė:

Siūlyti Visuotiniam narių susirinkimui administracinių atskaitymų nekeisti ir tvirtinti šiuos atskaitymus:

ATLYGINIMAS

ATSKAITYMŲ DYDIS TVIRTINAMAS 2019 M. VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

2020 m. surenkamas atlyginimas už transliavimą, retransliavimą, viešą paskelbimą ir kitos pajamos (delspinigiai, palūkanos ir pan.)

22 %

2019 m. surinktas Kompensacinis atlyginimas

9 %

– Teikti Visuotiniam narių susirinkimui UAB „Tezaurus auditas“ kandidatūrą ir siūlyti pavesti šiai įmonei atlikti 2019 ir 2020 metų AGATA finansinės veiklos ir skaidrumo ataskaitos auditą.

– Muzikos leidybos finansavimo fondo konkursą skelbti šį pavasarį. Detaliai klausimą nagrinėti kitame Tarybos posėdyje.

Įvyko AGATA Tarybos posėdis