2021-09-10

Įvyko AGATA Tarybos posėdis

2021 m. rugsėjo 9 d. įvyko AGATA Tarybos posėdis. Svarstyta galimybė dar šį rudenį surengti antrą šiemet Visuotinį narių susirinkimą ir paskirti jį aktualių AGATA veiklos dokumentų atnaujinimui. Atitinkamai posėdyje aptarti pirminiai Įstatų pakeitimai, skirti veiklos aktualumui užtikrinti (pvz. nuotoliniai susirinkimai ir kt.). Diskutuota Tarybos veiklos ir rinkimų tvarkos atnaujinimo klausimais. Kartu kalbėta apie iždo politikos gaires ir su tuo susijusius Investicijų tvarkos pakeitimus.

Kitas Tarybos posėdis planuojamas 2021 m. rugsėjo 21 d., po kurio bus paskelbta informacija apie Visuotinį narių susirinkimą.