2021-05-06

Įvyko AGATA Visuotinis narių susirinkimas ir 2 Tarybos narių rinkimai

Šiandien, 2021 m. gegužės 6 d., įvyko Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA Visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime patvirtinta 2020 m. AGATA skaidrumo ataskaita, paskirstymo taisyklių nauja redakcija (su esminiais pakeitimais dėl viešo paskelbimo paskirstymo taisyklės bei 4 paskirstymų per metus), Tarybos darbo reglamento pakeitimai dėl Tarybos narių dalyvavimo AGATA projektuose. Nustatyti AGATA administraciniai atskaitymai 2022 metams, 2 metų laikotarpiui pratęsti UAB „Tezaurus auditas“ įgaliojimai, Tarybos nariams iki 3 BSI padidinta kompensacija už dalyvavimą Tarybos posėdyje. Priimta Visuotinio narių susirinkimo rezoliucija dėl subsidijų ir mokestinės tvarkos, skirta stiprinti AGATA bendruomenės interesus, atstovaujant ją instituciniu lygmeniu. Pristatyta Stebėtojų komisijos ataskaita.

Likusiai Tarybos kadencijai išrinktas atlikėjų atstovas Juozas Martinkėnas bei fonogramų gamintojų atstovė Kaisu Pulli (Sony Music Enterntainment). Sveikiname naujus Tarybos narius! 

AGATA Visuotinio narių susirinkimo dokumentus rasite ČIA..