2020-10-12

Įvyko Ekspertų komisijos posėdis

2020 m. spalio 8 d. vyko pirmasis naujos sudėties Ekspertų komisijos (išrinkta 2020 m. rugsėjo 8 d. Visuotiniame narių susirinkime) posėdis. Posėdyje dalyvavo šie Ekspertų komisijos nariai: atlikėjai Kazimieras Likša, Juozas Martinkėnas, Donatas Montvydas, Robertas Semeniukas bei fonogramų gamintojai: Justinas Čekuolis, Justinas Garliauskas, Inga Kuliavienė, Martynas Tyla.  Svečio teisėmis nuotoliniu būdu posėdį stebėjo „Sony Music“ atstovė Kaisu Pulli.

Ekspertų komisija sudaryta teikti rekomendacijas paskirstymo taisyklių klausimais. Į posėdį susirinkę nariai aktyviai diskutavo kaip tobulinti viešo paskelbimo paskirstymo taisyklę ir kokie kriterijai bei atitinkamos proporcijos tiksliausiai atspindėtų faktinį muzikos panaudojimą viešose vietose. Aptarti ne tik paskirstymo klausimai, bet ir vaizdo turinio platformos „GO3“ teikiamų papildomų interaktyvių paslaugų (video on demand ir kt.) licencijavimo galimybės.

Įvyko Ekspertų komisijos posėdis

Ekspertų komisija išreiškė susirūpinimą dėl radijo stočių AGATA-i deklaruojamų reklamos pajamų apskaitymo. Posėdį nuotoliniu būdų stebėjusi „Sony Music“ atstovė Kaisu Pulli teiravosi Ekspertų komisijos narių nuomonės dėl Autorių teisių direktyvoje numatytos atlikėjų papildomos teisės į atlyginimą (18 str.) įgyvendinimo. Ekspertai paprašė administracijos daugiau informacijos šiuo klausimu. Sutarta šį klausimą aptarti 2020 m. spalio 22 d. susitikime.