2019-10-24

Įvyko Tarybos posėdis

Informuojame, kad rugsėjo 22 d. įvyko AGATA Tarybos posėdis.

Posėdyje Taryba svarstė bendrąjį AGATA komunikacijos planą ir sutarė pratęsti diskusiją šiuo klausimu kitame Tarybos posėdyje, kuriame ir turėtų būti balsuojama dėl plano patvirtinimo.

Tarybos posėdyje taip pat kalbėta apie Tautos namų projektą ir problematiką, susiusią su tuo, kad Nacionalinė koncertų salė gali būti pritaikyta tik siauram muzikos žanrų ratui.

Tarybos nariai posėdyje informuoti apie Stebėtojų komisijos išnagrinėtas AGATA narių pretenzijas ir dėl šių pretenzijų priimtus nutarimus bei Tarybai adresuotas rekomendacijas.

Įvyko Tarybos posėdis

Taryba taip pat nagrinėjo kitus klausimus, tokius kaip atlyginimo paskirstymas, automatinio muzikos atpažinimo technologijų naudojimas paskirstymo procese, konkurso investicijų konsultantui samdyti organizavimas ir kt.