2019-09-23

Įvyko Tarybos posėdis

Informuojame, kad praėjusį ketvirtadienį (rugsėjo 19 d.) įvyko AGATA Tarybos posėdis.

Vykusio posėdžio metu Taryba patvirtino AGATA Muzikos leidybos finansavimo fondo aprašo pakeitimus. Šiais pakeitimais buvo numatyta nuo šiol konkursą organizuoti 1 kartą per metus, o konkurso sumą padidinti iki 100 000 EUR metams, įtraukti galimybę finansuoti skaitmeninius albumus, taip pat sudaryti specialią konkurso paraiškų vertinimo komisiją (komisijos sudarymo principai dar bus detalizuojami kituose posėdžiuose).

 

 

Įvyko Tarybos posėdis

Posėdyje Taryba taip pat nutarė:

– patvirtinti Kultūrinės ir plėtros programos įgyvendinimo priemones bei biudžetus/išlaidas (Visuotinio narių susirinkimo patvirtintų gairių ribose);

– vystyti edukacinę idėją dėl papildomos mokymo priemonės muzikos mokytojams sukūrimo (šiuo tikslu buvo sudaryta darbo grupė iš šių Tarybos narių: D. Razausko, J. Šeduikytės, R. Michailovskio, R. Radzevičiaus, V. Bikaus, R. Kernagienės;

– vadovaujantis AGATA Bendrosios investicijų tvarkos 12 p., skelbti konkursą dėl konsultanto, kuris padėtų priimti investicinius sprendimus, samdymo. Kartu nutarta pasilikti galimybę nesamdyti nei vieno iš konsultantų, jeigu nebus pateikta tinkamų/gerų pasiūlymų;

– parengti ir išsiųsti atsakingoms institucijoms pakartotinį raštą, kuriuo reiškiamas susirūpinimas dėl to, kad Nacionalinė koncertų salė nebus pritaikyta skirtingiems muzikos žanrams;

– vystyti idėją dėl galimybės Muzikos salės metu surengti metų albumo apdovanojimus (analogiškus vykdomiems metų knygos rinkimams).

Posėdyje Taryba taip pat buvo informuota apie gautas AGATA narių pretenzijas, kurios perduotos Stebėtojų komisijai.