2018-11-29

Kviečiame susipažinti su Tarybos nutarimais

2018-11-27 įvyko AGATA Taryba posėdis. Posėdyje buvo pristatytos portalo Pakartot.lt naujovės ir tolimesni planai, aptarti būsimos Muzikos salės ir AGATA vardo viešinimo klausimai.

Posėdyje taip pat aptarti AGATA projektai, gavę finansavimą iš Kultūros rėmimo fondo (Autorių teisių ir gretutinių teisų apsaugos programos):

TĘSTINIS PROJEKTAS MUZIKINIS PORTALAS „PAKARTOT”;

TĘSTINIS PROJEKTAS MUZIKOS SALĖ 2019;

PROJEKTAS „Atlikėjų ir muzikos įrašų gamintojų savitarnos modernizavimas efektyvesniam teisių įgyvendinimui“.

Pagal sutartyse dėl šių projektų finansavimo nustatytas sąlygas, Tarybos nutarimu minėtiems projektams skirtas būtinas 20 proc. finansavimas.

Kviečiame susipažinti su Tarybos nutarimais