2021-02-08

Kvietimas dalyvauti trūkstamų AGATA Tarybos narių rinkimuose

Primename, jog atsistatydinus Tarybos nariams Kristijonui Bartoševičiui (atlikėjui) ir Rokui Radzevičiui (fonogramų gamintojui), artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime į jų vietą, likusiai Tarybos (2018-2022 m.) kadencijai, turi būti išrinkti du nauji Tarybos nariai (vienas atlikėjas ir vienas fonogramų gamintojas).

Todėl nuo 2021 m. sausio 1 d. vyksta kandidatų dokumentų priėmimas trūkstamų Tarybos narių rinkimams.

Kviečiame dalyvauti ir informuojame, kad:

  • Rinkimuose norintys dalyvauti nariai turi pateikti savo kandidatūrą (paraiškos forma), taip pat gali siūlyti kitus AGATA narius (paraiškos forma). Kiekvienas kandidatuojantis ar kandidatu siūlomas AGATA narys turi pateikti Interesų deklaraciją (forma);
  • Kandidatuojantys, kandidatais siūlomi ir kandidatūrą teikiantys AGATA nariai sutinka, kad paraiškos su asmens duomenimis (išskyrus kontaktinius duomenis) bus viešinamos vadovaujantis Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka;
  • Dokumentų priėmimas bus stabdomas likus 10 (dešimčiai) dienų iki Atlikėjų ir Fonogramų gamintojų susirinkimų (apie planuojamą susirinkimų laiką pranešime iš anksto);
  • Detalią rinkimų tvarką ir reikalavimus Tarybos nariams numato Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka;
  • Su paraiškas pateikusiais kandidatais galite susipažinti ČIA.

 

Dokumentus AGATA administracijai siųskite el. paštu agata@agata.lt (skenuotus su parašais arba pasirašytus elektroniniu parašu) arba adresu S. Žukausko g.  39, Vilnius. Gautas paraiškas AGATA skelbs www.agata.lt.