2020-07-12

Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams dėl karantino atšaukus/perkėlus renginius

Dar viena pagalbos kultūrai priemonė akistatoje su Covid-19:

subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, kurie dėl karantino turėjo atšaukti ir perkelti savo renginius, ir dėl to patyrė nuostolių.

 • Programa skirta kultūros srities įstaigoms, įmonėms, organizacijoms (juridiniams asmenims);
 • Tik tiems renginiams, kurie nėra gavę valstybės, savivaldybių ar ES fondų finansavimo ;
 • Renginiams, turėjusiems vykti 2020 m. kovo 16 – birželio 17 d.
 • Kas bus kompensuojama?
  • faktinės išlaidos, susijusios su renginio įgyvendinimui sudarytų sutarčių nutraukimu, patirtos renginio administravimo išlaidos, renginiui įgyvendinti įsigytos paslaugos, jeigu renginys nebuvo įgyvendintas (pvz. patalpų/įrangos nuoma, komunikacijos paslaugos, avansai, kt.);
  • išlaidos, atsiradusios dėl renginio pobūdžio pakeitimo dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu taikomų apribojimų ir (ar) renginio perkėlimo
 • Būtina pateikti patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus;
 • Teikiama atskira paraiška kiekvienam renginiui, paraiškų skaičius neribojamas;
 • Prašymai teikiami Kultūros tarybai elektroniniu būdu;
 • Paraiškos priimamos iki liepos 22 d. (imtinai).

Programos biudžetas – 2 mln. Eur. Kompensacijos bus skirtos visiems tinkamai dokumentus pateikusiems renginių organizatoriams, tačiau ne daugiau nei 30 tūkst. eurų vienam juridiniam asmeniui.

Programą administruoja Kultūros taryba. Detalesnė informacija apie programą: https://www.ltkt.lt/naujienos/435-atsauktu-renginiu-ir-gastroliu-kompensavimui–2-mln-euru.html