2019-04-23

Įvyko AGATA Visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame susipažinti su priimtais sprendimais ir patvirtintais dokumentais

Balandžio 18 d. AGATA patalpose įvyko AGATA visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo patvirtinta 2018 metų AGATA skaidrumo ataskaita, nustatyti AGATA administraciniai atskaitymai, išrinkta audito įmonė 2019 – 2020  metų finansiniam auditui atlikti, patvirtinti AGATA Įstatų ir kitų svarbių dokumentų pakeitimai.

Susirinkimas taip pat balsavo ir priėmė sprendimus dėl to, kam turėtų būti naudojamos kompensacinio atlyginimo lėšos, kurios pagal įstatymo pataisas turi būti skiriamos kūrybinėms ir pan. programoms. Susirinkime taip pat patvirtinta Kultūrinė ir plėtros programa, priimti sprendimai dėl nežinomų teisių turėtojų lėšų (t.y. nepaskirstomų sumų) ir kt.

Susirinkime taip pat nuspręsta tęsti patariamojo pobūdžio Ekspertų komisijos veiklą (kas buvo išrinkti į šią komisiją galite pamatyti susirinkimų nutarimų dokumente).

Įvyko AGATA Visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame susipažinti su priimtais sprendimais ir patvirtintais dokumentais

Priimti nutarimai ir patvirtinti dokumentai:

Visuotinio narių susirinkimo priimti nutarimai

AGATA skaidrumo ataskaita

Patvirtintas Nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašas (su nauju priedu – „Kultūrine ir plėtros programa“)

Patvirtinti Įstatai

Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas

Patvirtintos Paskirstymo taisyklės