Tarifai televizijai, radijui, internetui

1. Visuomeninis transliuotojas

Metai 2019 2020 2021
Tarifas 1% 1,2% 1,5%

Komercinės televizijos stotys

Metai 2019 2020
Tarifas 1,1% 1,1%

2. Regioninės televizijos stotys

1.7% nuo televizijos stoties pajamų už reklamą

Komercinės radijo stotys

Metai 2019 2020
Tarifas 3,3% 3,3%

3. Kabelinė retransliacija

Tarifas nustatomas derybomis su kabelinės retransliacijos operatorių asociacijomis.

2018-2027 retransliavimo sutartį rasite ČIA.

4. Viešas paskelbimas internete

4.1 Radijo stočių transliacijos viešas paskelbimas internete (simulcasting).

Moka asmuo inicijuojantis ir finansuojantis viešąjį paskelbimą internete pagal 4.1.1. arba 4.1.2. skaičiavimo variantą, renkantis
tą, pagal kurį mokamas didesnis atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams:

4.1.1. 0,1 % nuo komercinės reklamos pajamų (papildomai prie atlyginimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams, mokamo už
transliavimą eteryje) arba

4.1.2. pagal maksimalų klausytojų skaičių

Maksimalus klausytojų skaičius* Iki 40 40-120 120-600 600 ir daugiau
Už vieną stotį (EUR per mėn.) 14,48 28,96-43,44 43,44-144,81 144,81 ir daugiau

* maksimalus klausytojų skaičius paskaičiuojamas remiantis serverio galimybėmis, nustatant kiek klausytojų vienu metu gali prisijungti prie vienos
stoties arba pagal radijo stoties pateiktą prisiregistravusių klausytojų skaičių, jeigu tokia registracija yra.

4.2 Televizijos stočių transliacijos viešas paskelbimas internete (simulcasting).

0,05 % nuo komercinės reklamos pajamų (papildomai prie atlyginimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams, mokamo už
transliavimą eteryje),

4.3 Radijo stočių programų viešas paskelbimas internete (webcasting).

Maksimalus klausytojų
skaičius**
Iki 40 40-120 120-600 600 ir daugiau
Už vieną stotį (EUR per mėn.) 14,48 28,96-43,44 43,44-144,81 144,81 ir daugiau

** maksimalus klausytojų skaičius paskaičiuojamas remiantis serverio galimybėmis, nustatant kiek klausytojų vienu metu gali prisijungti prie vienos
stoties arba pagal radijo stoties pateiktą prisiregistravusių klausytojų skaičių, jeigu tokia registracija yra.

Atlyginimo tarifai nurodyti be PVM