Tarifai televizijai, radijui, internetui

1. Visuomeninis transliuotojas

Metai 2019 2020 2021
Tarifas 1% 1,2% 1,5%

Komercinės televizijos stotys

Metai 2024 2025 2026 2027 2028
Tarifas 1,35% 1,35% 1,40% 1,40% 1,40%

2. Regioninės televizijos stotys

1.7% nuo televizijos stoties pajamų už reklamą

Komercinės radijo stotys

Metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tarifas 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5 %

3. Kabelinė retransliacija

Tarifas nustatomas derybomis su kabelinės retransliacijos operatorių asociacijomis.

2018-2027 retransliavimo sutartį rasite ČIA.

4. Viešas paskelbimas internete

4.1 Radijo stočių transliacijos viešas paskelbimas internete (simulcasting).

Moka asmuo inicijuojantis ir finansuojantis viešąjį paskelbimą internete pagal 4.1.1. arba 4.1.2. skaičiavimo variantą, renkantis tą, pagal kurį mokamas didesnis atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams:

4.1.1. 0,1 % nuo komercinės reklamos pajamų (papildomai prie atlyginimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams, mokamo už transliavimą eteryje) arba

4.1.2. pagal maksimalų klausytojų skaičių

Maksimalus klausytojų skaičius* Iki 40 41-100 101 ir daugiau
Už vieną stotį (EUR per mėn.) 50 100 200

* maksimalus klausytojų skaičius paskaičiuojamas remiantis serverio galimybėmis, nustatant kiek klausytojų vienu metu gali prisijungti prie vienos stoties arba pagal radijo stoties pateiktą prisiregistravusių klausytojų skaičių, jeigu tokia registracija yra.

4.2 Televizijos stočių transliacijos viešas paskelbimas internete (simulcasting).

0,05 % nuo komercinės reklamos pajamų (papildomai prie atlyginimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams, mokamo už transliavimą eteryje),

4.3 Radijo stočių programų viešas paskelbimas internete (webcasting).

Maksimalus klausytojų skaičius** Iki 40 41-100 101 ir daugiau
Už vieną stotį (EUR per mėn.) 50 100 200

** maksimalus klausytojų skaičius paskaičiuojamas remiantis serverio galimybėmis, nustatant kiek klausytojų vienu metu gali prisijungti prie vienos stoties arba pagal radijo stoties pateiktą prisiregistravusių klausytojų skaičių, jeigu tokia registracija yra.

Atlyginimo tarifai nurodyti be PVM