Tuščios laikmenos formos

Informacija apie pirmą kartą Lietuvoje parduotas tuščias laikmenas ir/ar įrenginius turi būti pateikiama užpildant žemiau nurodytas pranešimų formas. Kiekviena pranešimo forma skirta skirtingoms prekių grupėms. Pranešimai pateikiami kartą per metų ketvirtį ne vėliau, kaip iki sekančio ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d.  AGATA-ai apdorojus atsiųstus pranešimus Jums bus išrašoma sąskaita. Užpildyti pranešimai siunčiami el. paštu:
ataskaitos@agata.lt