Tuščios laikmenos tarifai

I. Tuščios laikmenos Kompensacinio atlyginimo tarifas
1. Visų tipų kompaktiniai diskai (CD+R, CD+RW, CD-R,
CD-RW)
6%
2. Visų tipų universalieji diskai (DVD+R, DVD+RW,
DVD-R, DVD-RW, DVD RAM, HD-DVD, dvisluoksniai DVD)
6%
3. Diskai „Blu-ray“ 6%
Kompensacinis atlyginimas skaičiuojamas nuo šiame priede numatytų Lietuvos Respublikoje parduodamų civilinėje apyvartoje esančių, Lietuvos Respublikoje pagamintų ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų įrenginių ir tuščių laikmenų pirmojo pardavimo Lietuvos Respublikoje kainos be mokesčių.
4. Atminties kortelės (neintegruotos) ir USB atmintinės  iki 8 GB  0,14 € 
 nuo 8,1 GB iki 16 GB  0,29 €
  nuo 16,1 GB iki 32 GB  0,58 € 
 nuo 32,1 GB iki 64 GB  0,87 € 
 nuo 64,1 GB iki 128 GB  1,44 € 
 nuo 128,1 GB iki 256 GB  2,02 €
 didesnės negu 256 GB  2,89 €
5. Išoriniai ir vidiniai neintegruoti stacionarių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ir hibridinių kompiuterių pastoviosios būsenos diskai (SSD) ir standieji diskai (HDD)     iki 512 GB  1,44 €
 nuo 512,1 GB iki 1 TB  2,31 €
  nuo 1,001 TB iki 3 TB  2,89 €
 didesni negu 3 TB  4,34 €
1. Kompensacinis atlyginimas NETURI BŪTI MOKAMAS už stacionarių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ir hibridinių kompiuterių pastoviosios būsenos diskus (SSD) ir standžiuosius diskus (HDD), kurie yra į juos integruoti pardavimo metu.
2. Be to, kompensacinis atlyginimas NETURI BŪTI MOKAMAS už tarnybinėms stotims, duomenų masyvams ir panašioms profesionalioms techninėms reikmėms paprastai naudojamus kompiuterių standžiuosius diskus (HDD) su SCSI, iSCSI, SAS, FC, FATA sąsajomis.

 

II. Įrenginiai Kompensacinio atlyginimo tarifas
1. Skaitmeniniai ir analoginiai garso ir vaizdo leistuvai
su atminties įtaisu bei garso ir vaizdo įrašymo funkcija
(garsajuosčių, vaizdajuosčių leistuvai, CD, DVD, HDDVD,
diskų „Blu-ray“ leistuvai, namų kino sistemos,
muzikos centrai, magnetolos, automobilių magnetolos,
radijo imtuvai, MP3 leistuvai, MP4 leistuvai, HD
medijos leistuvai ir kiti leistuvai)
2. Mobilieji telefonai su atminties įtaisu ir garso
ir vaizdo įrašymo funkcija
3. Televizoriai su atminties įtaisu ir garso ir vaizdo
įrašymo funkcija
4. TV imtuvai (priedėliai) su atminties įtaisu ir garso
ir vaizdo įrašymo funkcija
iki 2 GB 0,43 €
nuo 2,1 GB iki 4 GB 1,01 €
nuo 4,1 GB iki 8 GB 1,44 €
nuo 8,1 GB iki 16 GB 2,89 €
nuo 16,1 GB iki 256 GB 4,34 €
nuo 256,1 GB iki 512 GB 5,79 €
nuo 512,1 GB iki 768 GB 7,24 €
nuo 768,1 GB iki 1 TB 8,69 €
nuo 1,001 TB iki 3 TB 10,14 €
didesni negu 3 TB 11,58 €
5. Stacionarūs kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai,
hibridiniai kompiuteriai
  5,79 €
6. Planšetiniai kompiuteriai ir žaidimų konsolės   4,34 €