2022-05-20

Išrinkta nauja AGATA Taryba

2022 m. gegužės 19 d. Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) keturių metų kadencijai išrinko naują AGATA Tarybą – 5 atlikėjus ir 5 fonogramų gamintojus.

Atlikėjų atstovai:

Fonogramų gamintojų atstovai:

Vytautas Bikus

Ilona Balsytė (VŠĮ „Vilniaus Keistuolių teatras“)

Juozas Martinkėnas

Rasa Bubulytė

Domantas Razauskas

Justinas Čekuolis (UAB „Muzikos herojai“)

Vytautas Rumšas

Romualdas Michailovskis (VŠĮ „Vilnius arts“)

Gabrielė Vilkickytė Kaisu Pullli (Sony Music Entertainment Oy)

 

Sveikiname naują Tarybą ir linkime sėkmės tęsiant pradėtus darbus, įkvepiančių iniciatyvų bei naujų projektų, atstovaujant, stiprinant ir ginant AGATA bendruomenės interesus.

 

Iki Tarybos kadencijos vidurio patvirtina Stebėtojų komisija:

Atlikėjų atstovai: Fonogramų gamintojų atstovai:

Rimantas Bagdzevičius

Antanas Fokas (UAB „Sutaras“)

Laurynas Šarkinas Inga Kuliavienė (UAB „Prior Musica“)

 

Susirinkime taip pat priimti šie sprendimai:

  • Patvirtinta 2021 m. AGATA skaidrumo ataskaita (įskaitant veiklos ir finansinė ataskaita, audito išvada, specialioji ataskaita dėl nepaskirstomų sumų ir kūrybinių, šviečiamųjų, teisių apsaugos programų);
  • Reaguojant į augančią infliaciją, vartotojų kainų indeksą bei konkurenciją darbo rinkoje, nustatyti šie padidinti administraciniai atskaitymai 2023 metams:
    Atlyginimui už transliavimą, retransliavimą, viešą paskelbimą 24 %
    Kompensaciniam atlyginimui 12%
  • Atsižvelgiant į tai, kad dėl pandemijos 2021 m. kino teatruose rodomų filmų sumažėjo perpus, šiems metams patvirtinta išimtis Kompensacinio atlyginimo (aktorių dalies) paskirstymo taisyklei „15 % pagal kino teatrų duomenis“, t.y. atlyginimas bus paskirstomas pagal Lietuvoje veikiančių interneto platformų 2021 metais žiūrimiausių filmų TOP 50.

 

Be šių klausimų, Susirinkimo dalyviai nutarė neformaliąją Ekspertų komisiją pakeisti lanksčiomis diskusijomis su bendruomenės grupėmis pagal klausimo pobūdį. Pristatyta informacija apie Auksinių/platininių/deimantinių singlų ir albumų sertifikavimo kriterijus ir šio projekto įgyvendinimo planai.