2019-01-24

Skelbiamas konkursas auditoriams

AGATA skelbia konkursą auditoriams / audito įmonėms atlikti asociacijos 2019 – 2020  metų finansinį auditą.

Pasiūlymų laukiame iki vasario 22 d. el. paštu fin@agata.lt. Pasiūlyme prašome nurodyti paslaugų kainą bei patirtį finansinio audito srityje.

Apie AGATA

Lietuvos gretutinių teisių asociacija (toliau – AGATA) yra atlikėjų ir fonogramų gamintojų kolektyvinio teisių administravimo organizacija. AGATA veikia vadovaudamasi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Asociacijų įstatymų, kitais LR galiojančiais teisės aktais bei savo įstatais ir kitais vidiniais dokumentais.

Pagrindas auditui

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 7219 str. numato reikalavimus dėl skaidrumo ataskaitos, taip pat dėl šioje ataskaitoje pateikiamos apskaitos informacijos (finansinių ataskaitų) patikrinimo Lietuvos Respublikos audito įstatymo nustatyta tvarka (žr. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.551F0CDE5B64/ceXEcNevYs  ).

AGATA-ai taip pat taikomi bendrieji Asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose numatyti reikalavimai.

Vadovaujantis AGATA įstatais, auditorius renkamas 2 metų laikotarpiui. Auditorių iš Tarybos pateiktų kandidatų renka Visuotinis narių susirinkimas. Audito klausimą reglamentuoja AGATA įstatų XIV skyrius (žr. AGATA įstatus: https://www.agata.lt/wp-content/uploads/2018/05/AGATA_STATAI_20170510.pdf )

Daugiau informacijos apie AGATA: https://www.agata.lt/lt/

Su AGATA vidiniais dokumentais, 2017 m. skaidrumo ataskaita bei ankstesnių metų veiklos ataskaitomis galite susipažinti čia: https://www.agata.lt/lt/teisine-informacija/

Kilus klausimų, taip pat dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: +370 686 02928, fin@agata.lt .